הסתיימה המכירה. נפגש בבית!
Sale has ended. See you at home!